Sa Iyo at sa Inyo

Hindi ko hinahangad ang kapayapaang itong
Pilit na ipinapalamon sa akin.
Nasusulasok akong tila baga mawawalan
Ng hiningang bumubuhay
Malayo sa mga tunay kong iniibig

Sila yaong hinuhubdan ko ng piring sa kanilang mga mata
Sila yaong ang mga busal sa bibig ay aking, unti-unti, tinatanggal.
Sila yaong an gapos sa mga bisig ay pilit kong kinakalag.

Wala na ‘kong ibang ninanasa sa ngayon kung hindi ito
Matapos dagitin ng tadhana mula sa aking mga kamayang isang pangarap
Dinurog at dinudurog niyon ang puso ko
Nadudurog na naman ito ngayon.

Huwad, hungkag ang kapayapaang ito
Ang paghuhusgang pinagmulan ay huwad at hungkag din.
Tulad ng mga eskaparateng pula na tila bato ngunit papel
Walang konteksto, walang dialogo bunga pa man din
Ng pagnanais na magmahal.

Para kay Meriam na kasama kong sumusulat at Marichelle
July 2014 Fullhouse, Kamias

About julesphilip
a teacher who is still in the process of discerning whether he'll stay in this way of life, answer a lifelong call to become a diocesan priest, or take on the responsibility of being a steward of his parents' legacy. may his experiences assist him in making a decision for the greater love for God.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: