Sila at Ako

Kailan ko yayakapin
ang bokasyong ito

hangga’t ang paniniwala ko’y
Tawag ko ang maglingkod sa Diyos at Tao

maging Tagapamagitan
sa damdama ng Hapag-Kainan

ng nagkatawang-taong
Mangingibig ng Sanlibutan?

o

baka di ko lang ibig masaktan
sa bawat tuldok ng paglisan

habang sila’y umaangat
ikaw nama’y naiiwan

walang pinanghahawakan
kundi alaala ng sariling kamusmusan

noong ikaw ang higit na malakas
hinahangaa’t pinakikinggan?

hindi.

di ako patutuksong
iwasan ang lantad naman

ilang taon na?
dose sa aking huling kuwenta

masaya ako tuwing sila’y
pumapanhik sa tanghalan

dahil buong mundo naman
ang kanilang patutunguhan.

at hindi nila ako iiwan
kahit sa alaala man lamang

o

kahit sa munting panalanging
inusal para sa iyong kalusugan
at mga kakarampot na kasiyahan.

para sa mga naging estudyante ko sa XU ’95, MAS ’96, AHS ’02, GSC ’04-’06, at XU 07-?
partikular sa Honors’ Classes Batch 1-2 ng GSC, 1B 2009-10, 4G 2010-11, at 4D 2011-12 — mga advisees ko.

About julesphilip
a teacher who is still in the process of discerning whether he'll stay in this way of life, answer a lifelong call to become a diocesan priest, or take on the responsibility of being a steward of his parents' legacy. may his experiences assist him in making a decision for the greater love for God.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: