Ano kaya kung…

ang mga H4 plays, ang tatlong pinakamahuhusay ay maitanghal sa mas higit na maraming tao? Nakahihinayang lang na kaming mga kabilang lamang sa Kagawaran, ang mga hurado, mga bisitang guro, at ang batch ang nakapanonood ng mga ito na kamamalasan ng pagsibol ng mga tagapagtaguyod ng sining ng teatro.

About julesphilip
a teacher who is still in the process of discerning whether he'll stay in this way of life, answer a lifelong call to become a diocesan priest, or take on the responsibility of being a steward of his parents' legacy. may his experiences assist him in making a decision for the greater love for God.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: