Ang “Tata Selo” ni Rogelio R. Sikat at ang Lipunang Pilipino

Bago ang pagsusuri sa anumang binasang teksto at bigyang reaksyon ito, kinakailangang masigurado muna ang pag-unawa sa teksto. Kaya nga dito tayo magsimula sa talakayan ng maikling kuwento ni “Tata Selo.”

I. Pag-unawa sa Binasa

1. Gumawa ng balangkas ng kuwentong ito batay sa mga kausap ni Tata Selo.  Maglagay rin ng buod ng mga pinag-usapan sa bawat bahagi. Tandaan: hindi banghay o pagkakasunod-sunod ng pangyayari ang gagamiting batayan sa pagbuo ng balangkas gaya ng nakagawian, kundi mga aktibong tauhan na nakasalamuha/nakausap ni Tata Selo sa kuwento.  Pag-usapan natin ito pagkatapos.

II. Pagsusuri sa Binasa:

Isang paraan ng pagsusuri sa binasa na maaaring gawin ay ang pag-uugnay nito sa lipunan.  Kaya nga tingnang muli ang “Tata Selo” at iugnay ito sa mga usaping makikita sa lipunang Pilipino.  Gaano kalapit o kalayo sa katotohanan ang kalagayan at mga pangyayari sa kuwento.

1. Para sa mga factual na talakayan ng isyu sa lupa sa Pilipinas, tingnan kung makatutulong ang bahagi ukol sa agrikultura sa Ronald E. Dolan, ed. Philippines: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1991.

2. Para sa mga epekto ng kalagayang agrikultural sa Pilipinas, tingnan halimbawa ang artikulo sa New York Times na: For Philippine Family in Politics, Land Issue Hits Home at ang opinyon tungkol dito sa Land Issues in the Philippines.

Advertisements

About julesphilip
a teacher who is still in the process of discerning whether he'll stay in this way of life, answer a lifelong call to become a diocesan priest, or take on the responsibility of being a steward of his parents' legacy. may his experiences assist him in making a decision for the greater love for God.

43 Responses to Ang “Tata Selo” ni Rogelio R. Sikat at ang Lipunang Pilipino

 1. clintcantor says:

  Hey Just Another Martial Law Baby!

  George Cantor, Tommy Yuyek, Kevin Ang
  http://clintcantor.wordpress.com/2011/01/12/ang-lipunan-ni-tata-selo-at-ang-lipunang-pilipino/

  • Gregory T. says:

   Isang magandang halimbawa ang hacienda luisita dahil magkapareho ng sitwasyon ng pang-aabuso sa magsasaka sa Tata Selo. Ang mga nasa pwesto ay ang mga mapang-abuso at imbes na tulungang umangat ang mga mahihirap gaya ng mga magsasaka ay nilulubog nila ito

  • ervinntung says:

   Maganda ang inihahambing na sitwasyon sa totoong buhay. Maraming pagkakatulad ang dalawang sitwasyon.

  • jaldrix says:

   ang napiling balita ay malapit sa nangyari kay tata selo kaya and inyong ginawa ay maganda. Halos magkapareho ang kanilang ipinaglalaban kaya mas naiintindihan ang kwento at ang ginawa ninyo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: