Mga Maiikling Kuwento: Banghay ng Isang Buhay

Sa sanaysay ukol sa Maiikling Kuwento ni Rolando Tolentino sa aklat na “Paano Magbasa ng Panitikang Filipino,” kanyang sinabi:

“Ang mga unang maikling kwentong nalathala [sa Pilipinas] ay yaong humahalintulad sa dalawang modelo: modelong Guy de Maupassant, na mayroong isang twist sa katapusan ng kwento; at modelong James Joyce, na understated ang epiphanic moment o yugto ng pagkamulat sa wakas ng kwento. Ang modelong de Maupassant ay pasalaysay ng external na aksyon; ang modelong Joyce ay pasalaysay na internal, ang pag-iisip ng karakter. Ang dalawang modelo ang inaakala ng mga lokal na manunulat bilang exemplar ng magandang pagkukwento: mahigpit ang ugnayan ng mga bahagi, detalye’t aksyon; malalim ang ibig sabihin; at may mensaheng universal, para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon.”

1. Alalahanin ang mga kuwentong iyong nabasa na sa loob at labas ng silid-aralan.  Aling modelo ang kani-kanilang sinusundan?  Mayroon din bang hindi tumulad sa ni isa sa dalawa?

2. At bilang mambabasa, aling kuwento ang mas ibig mong basahin?  Bakit?

3. Mahuhusgahan mo rin ba ang kanilang kasiningan? Ano ang iyong gagamiting pamantayan?

Para sa 4G: Pakilagay sa comment box ang iyong PANGALAN, pati na ang URL ng iyong post tungkol sa banghay ng iyong kuwento.

Advertisements

About julesphilip
a teacher who is still in the process of discerning whether he'll stay in this way of life, answer a lifelong call to become a diocesan priest, or take on the responsibility of being a steward of his parents' legacy. may his experiences assist him in making a decision for the greater love for God.

55 Responses to Mga Maiikling Kuwento: Banghay ng Isang Buhay

  • lanpress says:

   Isang tingin pa lang sa banghay mo at parang nakukulangan na ako. Hindi naman na hindi siya kumpleto, pero kahit na pag-iisipan ko ang pwedeng mangyari sa kwento mo, parang wala siyang dating kung baga. Hindi ko rin makita ang kaugnayan ng kwento mo sa larawan sa itaas. Sa kabuuan, parang mababaw ang banghay ng kwento mo. Mas maganda sana kung maipalalim mo pa pagsulat mo nito.

  • abadco says:

   Maganda ang kwento mo sapagkat simple lamang ito at mabilis maunawaan. Gusto ko ang aral ng iyong kwento dahil akma ito sa ating mga estudyante ngayon. Marami tayong napapagdaanang problema bilang isang estudyante at dapat natin laging sikapin na maghanap ng tamang solusyon upang tugunin ang ating mga problema.

   -Derrick Abadco

  • neth18chan says:

   Kulang-kulang ng mga “ng” ang iyong pangungusap tulad na nito:

   Isang araw, narinig NG isang maliit na ibon na may sumigaw.

   Maari rin siguro kwentuhin kung paano pumayag ang ibon. Pati na rin kung paano sila nagkapayapaan. (AGAD-AGAD ba?) o dahil nagkaroon ng utang na loob ang buwaya sa ibon? (Sa lahat ba ng ibon? O sa iisang ibon na iyon lamang?)

  • carlbolisay says:

   maganda ang iyong kuwento dahil simple lamang ito at maaring gawing isang maikling kuwento at ang tema at aral ng kuwento ay maaring maging malinaw ngunit depende lamang ito sa kung papaano mo itong mailagay sa iyong kuwento.

  • rodgertan says:

   Sobrang pasakali ang iyong kwento. Simple lang ang iyong kwento at maaring iba-iba ang maging interpretasyon ng mga tao sa kwento mo depende sa kanilang relihiyon.

  • ryannlim says:

   Maganda ang ideyang ipinapakita sa kuwento, ngunit kailangan pang pag-isipan ang pagpapalalim ng tema. Sa aking pananaw, ang ideya/isyu na tinatalakay sa kuwento ay makikita natin sa ating sariling buhay. Nakikita ko ang direksyon ng banghay at maaari pa itong palalimin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: