May Nababaog Din Pala sa Maling Akala

inakala ko

na ang sisidlan ng tinta
ay di na muling guguhit
ng mga larawan ng isip,
mga kulay dahong
nakalatag sa parang
at yumayakap sa
sahig ng mga bundok
munti man o matayog.

at di na muling bubuhos
ng mga awit ng dibdib,
ng hikbi ng sanggol
sanggol na iniwan ng ama ang ina
matapos punlaan
ng kanyang semilya.

Subalit

Ang sisidlan ng tinta pala
Ay pipiglas, iigkas, mag-aaklas
Upang gumuhit
Upang umawit
Sapagkat
Mayroong gumagabay
Sa paghahalo ng mga kulay

Habang umiindayog sa saliw
Ng musikang buhay!

 

– alay kay Jo-ed Gutierrez
– Pinagrealan, Candelaria, Zambales
– Hunyo 1998

About julesphilip
a teacher who is still in the process of discerning whether he'll stay in this way of life, answer a lifelong call to become a diocesan priest, or take on the responsibility of being a steward of his parents' legacy. may his experiences assist him in making a decision for the greater love for God.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: